Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Obowiązek informacyjny:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sedulus sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul.
Augustyna Kośnego 3/4, 45-056 Opole nr KRS 0000554469, NIP 1990112387, REGON: 361321204
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres:
iodo@sedulus.pl 

Podstawa i cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań
marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do
przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie
dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest
prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez
Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych
Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w
Internecie.

Odbiorcy danych
Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz
zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.
Prawo do skargi
W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Szukasz pracy?

ZOSTAW ADRES EMAIL LUB NUMER TELEFONU  A MY ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od SEDULUS sp. z o .o.  KRS: 0000554469, NIP: 1990112387, REGON: 361321204 Augustyna Kośnego 3/4 45-056 Opole